Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију

Начелник одјељења: Горан (Миливоје) Максић

Датум рођења: 11.07.1988 .године у Славонском Броду

Занимање: Магистар права – 300ЕЦТС, Универзитета у Сарајеву, Правни факултет

Електронска пошта: maksicg@opstina-brod.net

Досадашње радно искуство:

  • Рафинерија нафте
  • Општина Брод