ГРАДСКЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Р/Б МЈЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА ПРЕДСЈЕДНИК                 МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДРЕСА  СТАНОВАЊА ТЕЛЕФОН
1. БРОДСКО  ПОЉЕ  1 СТЈЕПАН  ШКВОРЦ Саве Ковачевића бр.1 066/808-133
2. БРОДСКО  ПОЉЕ  2 МИЛЕ  ВУКМАН Бродског батаљона бр.110 065/806-786
3. ТУЛЕК ЗОРАН  ВИДИЋ Доситеја Обрадовића 36 065/197-233
4. ГРАД  ЦЕНТАР МИЛАН  ЧЕЧАВАЦ Иве Андрића бр. 10 065/879-930
5. РИТ САВО  ПАНТИЋ Лазе Лазаревића бр.19 065/800-307
6. КАРАЂОРЂЕВО МАЈА  ТОДОРОВИЋ Скеле А-2/14 066/706-525

СЕОСКЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

7. БАРИЦА ДРАГАН  ДУБОВ Доња Барица бб 065/274-709
8. КОРАЋЕ ЛУКА  ГАРИЋ Кораће бб 00385/91/970-4005
9. ГОРЊА  ВРЕЛА САВО  ЂУКИЋ Горња  Врела бб 065/915-602
10. ДОЊИ  КЛАКАР ТИХОМИР  БАРДАК Доњи Клакар бб 066/282-462
11. ГОРЊИ  КЛАКАР НАНДИНО  МАЛЕШЕВИЋ Горњи  Клакар 066/748-600
12. ЛИЈЕШЋЕ ГОРАН  ЏАБИЋ Лијешће бб 065/015-328
13. ВИНСКА МИРУН  ЈОВИЧИЋ Винска бб 066/318-256
14. ГРК ГОРДАНА  МАНДИЋ Грк бб 065/061-435
15. НОВО  СЕЛО ДАМИР  БИЛИЋ Ново Село бб 098/604-568
16. УНКА ДУШКО  МИЧИЋ Унка бб 065/591-532
17. СИЈЕКОВАЦ ИСМЕТ  ЂУХЕРИЋ Сијековац бб 065/524-227
18. ЗБОРИШТЕ РАДОСЛАВ  ЈОВАНОВИЋ Збориште бб 065/806-768
19. ГОРЊЕ  КОЛИБЕ ВЕРНЕС  КОБИЉАР Горње Колибе  бб 066/329-171
20. ДОЊЕ  КОЛИБЕ ЈАДРАНКО  МАРИЋ Доње Колибе  бб 00385/91/530-5790
21. БРУСНИЦА  ВЕЛИКА ЛУКА  МИЈАТОВИЋ Брусница Велика бр. 240 066/200-955