brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница

СПИСАК ПРЕДСЈЕДНИКА САВЈЕТА МЗ

СПИСАК ПРЕДСЈЕДНИКА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРОД

Општинска изборна комисија је 11. и 12.05.2017. године сазвала конститутивне сједнице са новоизабраним члановима Савјета МЗ. Изабрани предсједници Савјета Мјесних заједница општине Брод:

                       

Р/Б

МЈЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА

ПРЕДСЈЕДНИК                 МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

АДРЕСА  СТАНОВАЊА

ТЕЛЕФОН

Г Р А Д С К Е     М Ј Е С Н Е    З А Ј Е Д Н И Ц Е

1.

БРОДСКО  ПОЉЕ  1

СТЈЕПАН ШКВОРЦ

Саве Ковачевића 1

066/808-133

2.

БРОДСКО  ПОЉЕ  2

МИЛЕ  ВУКМАН

Бродског батаљона бр.110

065/806-786

3.

ТУЛЕК

ЗОРАН  ВИДИЋ

Доситеја Обрадовића 36

065/197-233

4.

ГРАД  ЦЕНТАР

МИЛАН  ЧЕЧАВАЦ

Иве Андрића бр. 10

065/879-930

5.

РИТ

САВО  ПАНТИЋ

Лазе Лазаревића бр.19

065/800-307

6.

КАРАЂОРЂЕВО

ДАЛИБОР  МАРИЋ

Скеле Х-6

065/277-164

С Е О С К Е    М Ј Е С Н Е   З А Ј Е Д Н И Ц Е

7.

БАРИЦА

ДРАГАН  ДУБОВ

Доња Барица бб

065/274-709

8.

КОРАЋЕ

ЛУКА  ГАРИЋ

Кораће бб

091/970-4005

9.

ГОРЊА  ВРЕЛА

САВО  ЂУКИЋ

Горња  Врела бб

065/915-602

10.

ДОЊИ  КЛАКАР

ТИХОМИР  БАРДАК

Доњи Клакар бб

066/282-462

11.

ГОРЊИ  КЛАКАР

НАНДИНО  МАЛЕШЕВИЋ

Горњи  Клакар

066/748-600

12.

ЛИЈЕШЋЕ

ГОРАН  ЏАБИЋ

Лијешће бб

065/015-328

13.

ВИНСКА

МИРУН  ЈОВИЧИЋ

Винска бб

066/318-256

14.

ГРК

ГОРДАНА  МАНДИЋ

Грк бб

065/061-435

15.

НОВО  СЕЛО

БИЛИЋ  ДАМИР

Ново Село бб

098/604-568

16.

УНКА

ДУШКО  МИЧИЋ

Унка бб

065/591-532

17.

СИЈЕКОВАЦ

ИСМЕТ  ЂУХЕРИЋ

Сијековац бб

065/524-227

18.

ЗБОРИШТЕ

РАДОСЛАВ  ЈОВАНОВИЋ

Збориште бб

065/806-768

19.

ГОРЊЕ  КОЛИБЕ

ВЕРНЕС  КОБИЉАР

Горње Колибе  бб

066/329-171

20.

ДОЊЕ  КОЛИБЕ

МАРИЋ  ЈАДРАНКО

Доње Колибе  бб

091/530-579 0

21.

БРУСНИЦА  ВЕЛИКА

ЛУКА  МИЈАТОВИЋ

Брусница Велика бр. 240

066/200-955

pogledano 44366 puta