+387 53 610 116

Контакт

Општина Брод
Светог Саве 17, 74450, Брод

Република Српска, Босна и Херцеговина

+387 53 610 116
+387 53 610 871
portparol@opstina-brod.net

ЈИБ: 4400135550003
ПДВ: 400135550003

Одјељење за општу управу
Недељко Рушкић
Дипломирани правник за криминалистику и безбиједност

+387 53 612 693
ruskicn@opstina-brod.net

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Никола Бачић
Дипломирани економиста

+387 53 610 918
bacicn@opstina-brod.net

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију
Војислав Милосављевић
Дипломирани правник

+387 53 610 879
milosavljevicv@opstina-brod.net

Одјељење за финансије
Мирослав Вуковић
Дипломирани економиста

+387 53 610 733
vukovicm@opstina-brod.net

Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције
Санела Латиновић
Дипломирани инжењер машинства

+387 53 610 517
inspekcije@opstina-brod.net; komunalnapolicija@opstina-brod.net

Одсјек за локални развој
Боро Грабовац
Дипломирани инжењер машинства

+387 53 611 972
grabovacb@opstina-brod.net

Одсјек за послове заштите и спавасања
Драго Николић
Дипломирани правник

+387 53 611 182
nikolicd@opstina-brod.net

View Larger Map