brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 21 Decembar 2017 13:08

Уговор о набавци робе широке потрошње бр. 02-054-68/17 од 14. 12. 2017. године

Уговор о набавци робе широке потрошње

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ РОБЕ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

Самопослуга „Нешо“ Брод

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

По конкурентском захтјеву

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Набавка робе широке потрошње

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

5.896,25 КМ

РОК ИЗВРШЕЊА  

 До краја 2017. године

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

 02-054-68/17 од 14. 12. 2017. године

 Одлуку можете пронаћи на линку испод: