brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
ponedjeljak, 05 Februar 2018 13:31

Одлука за набавку дробљеног каменог агрегата са утоваром и транспортом бр. 02-404-14/18-2 од 30.01.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

ДОО „Плоско“ Осјечани, Добој

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Конкурентски захтјев

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Набавка 1000 м3 дробљеног каменог агрегата (дим.гран. 0-32 мм) са утоваром и транспортом на лок. економско двориште КП „Комуналац“ ад Брод

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

17.433,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-14/18-2 од 30.01.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: