Printaj ovu stranu
utorak, 30 Juli 2019 14:05

Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама (Комвод-наспидање путева) 02-404-44/19 од 24.06.2019. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

ЈКП „КОМВОД“ Брод

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворени поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Насипање и равнање локалних путева

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

13.788,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-44/19 од 24.06.2019. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: