Printaj ovu stranu
petak, 13 Decembar 2019 13:59

Одлука о додјели уговора за услугу одржавања јавне расвјете 02-404-103/19 од 13.12.2019. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

"Техномонт" Брчко

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворен поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Услуга одржавања јавне расвјете

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

 23.985,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

-------

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-103/19 од 13.12.2019. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: