Printaj ovu stranu
četvrtak, 18 Januar 2018 13:23

Одлука о додјели уговора за услуге одржавања програма НОВА број 02-057-10/17 од 04. 1. 2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

ДОО „Итинерис“ Тузла

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Преговарачки поступак без објаве обавјештења

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Одржавање програма из НОВА пакета за подршку Општинској управи у току 2018. године

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

6.318,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

 02-057-10/17 од 04. 1. 2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: