brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 17 Januar 2019 10:09

Одлука о додјели уговора за услуге одржавања програма NOVA 02-404-141/18 од 15.1.2019. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

 ДОО „Итинерис“ Тузла

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Преговарачки поступак без објаве обавјештења

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Услуга одржавања програма NOVA пакета за подршку Општинској управи

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

6.318,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 31.12.2019. године

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-141/18 од 15.1.2019. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: