brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
utorak, 30 Juli 2019 13:56

Одлука о додјели уговора за уређење простора око капеле у насељу Унка 02-404-48/19 од 21.06.2019. године

 

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

ГД „Зенит“ Усора

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворени поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Уређење простора око капеле

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

15.000,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-48/19 од 21.06.2019. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: