brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 11 Januar 2019 14:32

Одлука о додјели уговора за угоститељске услуге - ноћење 02-404-149/18 -2 од 11.1.2019. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

Хотел „ONIX“ Брод

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Анекс 2 дио Б Закона о јавним набавкама

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Услуге ноћења

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

9.000,00 КМ

РОК ИЗВРШЕЊА  

 31.12.2019. године

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-149/18 -2 од 11.1.2019. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: