Printaj ovu stranu
petak, 11 Januar 2019 14:35

Одлука о додјели уговора за угоститељске услуге – ноћење и ресторанске услуге 02-404-149/18 -1 од 11.1.2019. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

Ресторан са преноћиштем „Ловачки рог“ Брод

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Анекс 2 дио Б Закона о јавним набавкама

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Услуге ноћења и ресторанске услуге

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

5.000,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 31.12.2019. године

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-149/18 -1 од 11.1.2019. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: