Printaj ovu stranu
srijeda, 18 Decembar 2019 13:03

Одлука о додјели уговора за пружање услуге осигурања имовине Општине Брод 02-404-109/19-1 од 18.12.2019

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

"Аса осигурање" д.д. Сарајево

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Конкурентски захтјев

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Осигурање имовине Општине Брод

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

3.014,46 КМ

РОК ИЗВРШЕЊА  

-------

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-109/19-1 од 18.12.2019. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: