brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 20 Decembar 2019 12:59

Одлука о додјели уговора за пружање банкарских услуга по рачунима трезора 02-404-111/19 од 20.12.2019. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

"НЛБ банка" а.д. Бања Лука

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Конкурентски захтјев

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Банкарске услуге по рачунима трезора

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

 5.555,00 КМ 

РОК ИЗВРШЕЊА  

-------

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-111/19 од 20.12.2019. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: