brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
srijeda, 07 Februar 2018 14:38

Одлука о додјели уговора за процјенu утицаја на животну средину код израде просторног плана општине бр. 02-404-19/18 од 26.1.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

Институт за грађевинарство “ИГ“ Бања Лука

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Израда Стратешке процјене утицаја на животну средину код израде Просторног плана општине Брод

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

6.903,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-19/18 од 26.1.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: