Printaj ovu stranu
četvrtak, 28 Novembar 2019 14:51

Одлука о додјели уговора за потребе најма камиона са возачем за превоз робе из Норвешке 02-404-24/19-24.1 од 09.11.2019. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

"Рим шпед" Брод

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Услуга превоза робе из Норвешке

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

3.359,07 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-24/19-24.1 од 09.11.2019. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: