brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
ponedjeljak, 29 Januar 2018 13:48

Одлука о додјели уговора за поправак семафора број 02-404-7/17 од 16.01.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

 „Телефонија Видаковић“ доо Добој

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Радови на поправци свјетлосне саобраћајне сигнализације-семафора

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

3.159,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-7/17 од 16.01.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: