brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 20 Decembar 2018 10:46

Одлука о додјели уговора за репроматеријал 02-404-140/18 од 19.12.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

ТР „РЕФЛЕКТА“ Брод

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Набавка разног репроматеријала, ситног алата и резервних дјелова

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

5.488,85 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 31.12.2019. године

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-140/18 од 19.12.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: