Printaj ovu stranu
četvrtak, 18 Januar 2018 13:55

Одлука о додјели уговора за осигурање имовине Општине Брод број 02-441-1/17 од 21. 12. 2017. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„АСА ОСИГУРАЊЕ“ дд Сарајево

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Конкурентски захтјев

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Лот – 1 Услуга осигурања имовине Општине Брод у периоду 1. 1. – 31. 12. 2018. године

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

2.423,82 КМ

РОК ИЗВРШЕЊА  

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

 02-441-1/17 од 21. 12. 2017. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: