Printaj ovu stranu
utorak, 11 Decembar 2018 12:26

Одлука о додјели уговора за наплату паркинга 02-404-124/18 од 10.12.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

ДОО „Борац - Брод“ Брод

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Конкурентски захтјев

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Услуге наплате коришћења паркинг простора у градском дијелу Брода

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

40.000,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 31.12.2019. године

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-124/18 од 10.12.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: