brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 18 Januar 2019 10:17

Одлука о додјели уговора за најам и одржавање копир-апарата 02-404-147/18 од 16.1.2019. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

 „АЛФ-ОМ“ д.о.о. Бања Лука

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Конкурентски захтјев

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Изнајмљивање и одржавање копир апарата у 2019. години

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

17.901,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 31.12.2019. године

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-147/18 од 16.1.2019. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: