Printaj ovu stranu
ponedjeljak, 29 Januar 2018 13:47

Одлука о додјели уговора за набавку застава РС број 02-404-6/17-1 од 10. 1. 2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ РОБА И УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

ТР „Мица“ Брод

Штампарија Design Градишка

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Заставе Републике Српске

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

ТР „Мица“ Брод - 1.825 КМ

Штампарија Design Градишка - 3.130,92 KM са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-6/17-1 од 10. 1. 2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: