brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
utorak, 19 Mart 2019 09:22

Одлука о додјели уговора за набавку униформи и торби прве помоћи 02-404-26/19 од 15.3.2019. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„Техничка заштита“ д.о.о. Добој

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Набавка и испорука 8 униформи прве помоћи за средњу школу

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

1.591,20 KM са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-26/19 од 15.3.2019. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: