brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
utorak, 08 Januar 2019 09:41

Одлука о додјели уговора за набавку уља и мазива 02-404-143/18 од 04.1.2019. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

 „Нестро Петрол“ а.д.Бања Лука

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Набавка роба, уља и мазива за ватрогасна возила у 2019. години

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

6.938,56 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 31.12.2019. године

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-143/18 од 04.1.2019. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: