Printaj ovu stranu
srijeda, 31 Juli 2019 10:22

Одлука о додјели уговора за набавку путничког моторног возила 02-404-62/19 од 19.07.2019. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

"Порше лизинг" Сарајево и "Аутосервис Сенковић" Оџак

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Преговарачки поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Набавка путничког моторног возила

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

 69.166,47КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-62/19 од 19.07.2019. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: