Printaj ovu stranu
srijeda, 08 Januar 2020 13:45

Одлука о додјели уговора за набавку разног репроматеријала и ситног алата 02-404-142/19 од 08.01.2020. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

ТР "Рефлекта" Брод

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Набавка и испорука репроматеријала

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

6.471,85 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

-------

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-142/19 од 08.01.2020. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: