brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 21 Februar 2019 15:17

Одлука о додјели уговора за набавку обуке, прегледа инсталација 02-404-17/19 од 20.2.2019. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„В-З-Заштита“ д.о.о. Бања Лука

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Услуга обуке, прегледа електро и громобранских инсталација и преглед средстава рада ТВЈ

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

4.289,22 KM са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-17/19 од 20.2.2019. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: