brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 19 Januar 2018 08:39

Одлука о додјели уговора за набавку моторних горива број 02-054-74/17 од 29. 12. 2017. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ ад Бања Лука

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворени поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Набавка моторних горива

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

40.124,11 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-054-74/17 од 29. 12. 2017. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: