brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
ponedjeljak, 31 Decembar 2018 14:27

Одлука о додјели уговора за набавку моторних горива 02-404-127/18 од 31.12.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„Брчко Гас“ доо Брчко

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворени поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Набавка моторног горива за 2019. годину

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

35.155,23 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 31.12.2019. године

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-127/18 од 31.12.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: