brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 16 Mart 2018 11:31

Одлука о додјели уговора за набавку и испоруку камиона за превоз контејнера бр. 02-404-37/18 од 6.3.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„MIPEX AUTO RS“ д.о.о. Бањалука

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворени поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Набавка и испорука кориштеног камиона за превоз контејнера запремине 5-7 m3

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

30.279,60 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-30/18 од 7.3.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: