Printaj ovu stranu
petak, 28 Decembar 2018 09:17

Одлука о додјели уговора за медијске услуге ТВ програма 02-404-133/18 од 27.12.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„К3“ доо Прњавое

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Услуге Анекса 2 дио Б

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Медијске услуге у тв програму у 2019.години

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

44.366,40 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 31.12.2019. године

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-133/18 од 27.12.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: