Printaj ovu stranu
petak, 19 Januar 2018 08:25

Одлука о додјели уговора за колективно осигурање запослених у Општинској управи, број 02-441-1/17 од 20. 12. 2017. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„АТОС ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бијељина

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Конкурентски захтјев

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Лот 2 – Услуга колективног осигурања запослених Општинске управе Брод у периоду од 1. 1. – 31. 12. 2018. године

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

3.155,60 КМ

РОК ИЗВРШЕЊА  

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-441-1/17 од 20. 12. 2017. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: