Printaj ovu stranu
utorak, 25 Decembar 2018 11:05

Одлука о додјели уговора за колективно осигурање ЛОТ 2 02-404-123/18 -2 од 24.12.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„ATOS OSIGURANJE“ ад Бијељина

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Конкурентски захтјев

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

ЛОТ 2 Услуга колективног годишњег осигурања запослених Општинске управе

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

2.960,10 КМ

РОК ИЗВРШЕЊА  

 31.12.2019. године

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-123/18 -2 од 24.12.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: