Printaj ovu stranu
četvrtak, 20 Decembar 2018 10:55

Одлука о додјели уговора за канцеларијски материјал 02-404-131/18 од 19.12.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„R&S“ Сарајево

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Конкурентски захтјев

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Канцеларијски материјал ЛОТ 1

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

9.360,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 31.12.2019. године

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-131/18 од 19.12.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: