Printaj ovu stranu
ponedjeljak, 20 Januar 2020 13:36

Одлука о додјели уговора за извођење радова на реконструкцији ученичког санитарног чвора 02-404-131/19 од 20.01.2020. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

"Винковић" д.о.о. Оштра Лука

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворени поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Реконструкција санитарног чвора

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

194.156,30 КМ са ПДВ-ом 

РОК ИЗВРШЕЊА  

-------

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-131/19 од 20.01.2020. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: