Printaj ovu stranu
srijeda, 31 Juli 2019 10:18

Одлука о додјели уговора за извођење радова на реконструкцији и асвалтирању саобраћајнице у Нарецима 02-404-56/19 од 19.07.2019. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

"Планум" Теслић

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворени поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Асвалтирање саобраћајнице у Нарецима

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

39.429,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-56/19 од 19.07.2019. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: