brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
srijeda, 12 Juni 2019 13:27

Одлука о додјели уговора за израду урбанистичког плана 02-404-45/19 од 10.6.2019. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„Урбис центар“ доо Бања Лука

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворени поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Израда Урбанистичког плана градског насеља Брод

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

24.570,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-45/19 од 10.6.2019. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: