Printaj ovu stranu
ponedjeljak, 05 Mart 2018 10:47

Одлука о додјели уговора за израду Плана заштите од пожара бр. 02-404-21/18 од 16.2.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„Техничка заштита“ доо Добој

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Израда Плана заштите од пожара општине Брод – ревизија Плана из 2002. године

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

6.996,60 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-21/18 од 16.2.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: