brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
ponedjeljak, 10 Decembar 2018 08:14

Одлука о додјели уговора за изолацију поткровља Дома у Зборишту 02-404-126/18 од 6.12.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„Градпром“ д.о.о. Србац

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Извођење изолатерских радова на поткровљу објекта Омладинског дома у Зборишту

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

4.773,60 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-126/18 од 6.12.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: