Printaj ovu stranu
utorak, 24 Decembar 2019 13:56

Одлука о додјели уговора за испоруку моторног горива за 2020. годину 02-404-112/19 од 24.12.2019. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

"Нестро петрол" а.д. Бања Лука

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворени поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Испорука моторног горива

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

43.865,64 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

-------

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-112/19 од 24.12.2019. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: