Printaj ovu stranu
ponedjeljak, 05 Avgust 2019 12:59

Одлука о додјели уговора за допуну ситуационог плана за потребе пројектовања кружне раскрснице 02-404-74/19 од 05.08.2019. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

"Брод-Премјер" Брод

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Допуна ситуационог плана

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

2.340,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-74/19 од 05.08.2019. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: