Printaj ovu stranu
ponedjeljak, 19 Februar 2018 11:04

Одлука о додјели уговора за додатно снимање терена бр. 02-950-1/17 од 3. 1. 2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„Брод-премјер“ ДОО Брод

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Преговарачки поступак без објаве обавјештења

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Додатно геодетско снимање терена ради израде геодетских подлога у аналогном и дигиталном облику у размјери 1:250 по започетом хектару (37 хектара)

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

5.265,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-950-1/17 од 3. 1. 2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: