brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 18 Januar 2018 13:48

Одлука о додјели уговора за банкарске услуге по рачунима трезора број 02-440-4/17 од 18. 12. 2017. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„Нова банка“ ад Бања Лука

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Конкурентски захтјев

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Пружање банкарских услуга по рачунима трезора у 2018. години

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

3.600,00 КМ

РОК ИЗВРШЕЊА  

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

 02-440-4/17 од 18. 12. 2017. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: