brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 17 Novembar 2017 12:39

Одлука о додјели уговора - пројекат 2 фазе реконстр. водов. и канал. бр. 02-370-359/17 од 14. 11. 2017. г.

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ         

„План“ доо Бањалука, ЈУ Институт за урб. грађ. и екол. РС Бањалука

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворени поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА        

Главни пројекат цјевовода 2. фазе реконструкције, ревитал и прошир. водовода и канализ. мреже у Броду

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

 13 632,14 КМ (са ПДВ-ом)

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

 02-370-359/17 од 14. 11. 2017. године

Одлуку можете пронаћи на линку испод: