Printaj ovu stranu
četvrtak, 01 Februar 2018 09:50

Одлука о додјели уговора Лот 2 Канцеларијски материјал са услугом штампања број 02-404-1/18-2 од 30.01.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ РОБА И УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

 „Aero Exclusive“ доо Сарајево, подружница Тузла

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Конкурентски захтјев

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Лот 2 – Канцеларијски материјал са услугом штампања

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

3.533,40 са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

  31.12.2018.

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-1/18-2 од 30.01.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: