brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 14 Decembar 2017 13:26

Набавка асфалтирања саобраћајница бр. 02-345-58/17 од 14. 12. 2017. г.

Уговор о набавци услуга – Асфалтирање саобраћајница  

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ ЛОТ 1    

ИЗВРШИЛАЦ ЛОТ 2       

„Геокоп“ доо Дервента

„Геокоп“ доо Дервента

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворени поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  ЛОТ 1

ПРЕДМЕТ УГОВОРА   ЛОТ 2       

Реконстр. И асвалт. Приступног пута и дворишта Дома у МЗ Доње Колибе

Асфалтирање Ул. Војводе Р. Путника

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ ЛОТ 1

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ ЛОТ 2

41.476,50 КМ

12.462,84 КМ

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

 02-345-58/17 од 14. 12. 2017. године

 Одлуку можете пронаћи на линку испод: