Printaj ovu stranu
petak, 06 Juli 2018 14:47

Додјела уговора за услуге израде УТУ бр. 02-404-74/18 од 26.6.2018. године

 

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

ГП „Обнова“ Шамац

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

 Израда стручног мишљења за УТУ са планом парцелације

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

1.170,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-74/18 од 26.6.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: