brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 05 April 2018 12:18

Додјела уговора за стручно мишљење и УТЕ услови за филтерску станицу бр. 02-404-44/18 од 28.3.2018. године

 

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„План“ доо Бањалука

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Директни споразум

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Израда стручног мишљења са УТЕ условима за санацијуи доградњу филтерске станице

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

1.755,00 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-44/18 од 28.3.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: