brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 09 Avgust 2018 12:44

Додјела уговора за санацију крова на стадиону бр. 02-404-72/18 од 16.7.2018. године

Основни елементи уговора

УГОВОР О НАБАВЦИ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА БРОД

ИЗВРШИЛАЦ

„Градпром“ Србац

ПОСТУПАК НАБАВКЕ     

Отворени поступак

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Замјена дијела кровног покривача на Градском стадиону

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ

30.399,41 КМ са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА  

 

БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА          

02-404-84/18 од 9.8.2018. године

 Одлуку о додјели уговора можете пронаћи на линку испод: